Snoekvissen Duits Snoekviseen nederlands

De Sportvisserij Midwest Nederland zet zich in voor zo eenvoudig mogelijke visdocumenten. Dat is duidelijker voor de vissers en voor de controleurs.

 

Voor Bungalowpark De Vlietlanden is de volgende wijziging relevant. De Westfriese polders staan al jaren in de landelijke lijst maar er geldt dat je, om met kunstaas of dode vis te mogen vissen, lid moet zijn van een vereniging in het Sportvisserij Midwest Nederland gebied. Als aangesloten visser van buiten dat gebied mag je er dus wel vissen maar alleen met aangewezen aassoorten. Dat is onduidelijk en onlogisch en daarom hebben we die bepaling er sinds 2012 uitgehaald. De polders staan dan dus in de landelijke lijst zonder extra beperkingen en elke houder van die lijst mag er vissen met alle wettelijk toegestane aassoorten.

 

Dit betekent dus dat als iemand een vispas heeft, hij voor het vissen rond De Vlietlanden geen extra vergunning meer hoeft te kopen.

Promo video